Gwybodaeth a Chyngor

Nid yw Cymorth Cymru yn darparu cyngor na chymorth, ond isod mae rhai dolenni defnyddiol i sefydliadau all gynnig gwybodaeth, cyngor a chymorth os ydych chi’n ddigartref, neu mewn perygl o fod yn ddigartref, neu’n wynebu heriau eraill yn eich bywyd:

  • Mae Shelter Cymru yn bodoli i amddiffyn yr hawl i gael cartref diogel. Bob blwyddyn, maen nhw’n helpu miloedd o bobl yng Nghymru trwy gynnig cyngor annibynnol yn rhad ac am ddim. Ceir rhagor o wybodaeth ar eu gwefan neu trwy alw eu llinell gymorth ar 08000 495 495.
  • Mae Cyngor ar Bopeth yn darparu gwybodaeth a chyngor annibynnol, cyfrinachol i helpu pobl gyda phroblemau’n ymwneud â’r gyfraith, dyled, nwyddau, tai ac eraill. Am ragor o wybodaeth, ewch i’w gwefan neu cysylltwch â’u gwasanaeth ffôn cenedlaethol ar 0800 702 2020.
  • Llinell Gymorth Byw Heb Ofn: Os ydych wedi dioddef trais yn y cartref, trais rhywiol a/neu drais yn erbyn menywod, neu’n poeni am ffrind neu berthynas sy’n dioddef unrhyw fath o drais neu gamdriniaeth, gallwch alw llinell gymorth Byw Heb Ofn yn rhad ac am ddim ar 0808 80 10 800, neu ewch i’w gwefan Byw Heb Ofn.

Gallwch hefyd gysylltu â’ch awdurdod lleol am help i atal neu leddfu digartrefedd. Gweler isod am ddolenni i’w gwefannau:

Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwentwww.blaenau-gwent.gov.uk 
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-Bont ar Ogwrwww.bridgend.gov.uk
Cyngor Caerdydd www.cardiff.gov.uk
Cyngor Sir Gaerfyrddinwww.carmarthenshire.gov.uk
Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffiliwww.caerphilly.gov.uk
Cyngor Sir Ceredigionwww.ceredigion.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwywww.conwy.gov.uk
Cyngor Sir Ddinbychwww.denbighshire.gov.uk
Cyngor Sir y Fflintwww.flintshire.gov.uk
Cyngor Sir Gwyneddwww.gwynedd.gov.uk
Cyngor Sir Ynys Mônwww.anglesey.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudfulwww.merthyr.gov.uk
Cyngor Sir Fynwyhttp://www.monmouthshire.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbotwww.npt.gov.uk/
Cyngor Dinas Casnewyddwww.newport.gov.uk
Cyngor Sir Penfrowww.pembrokeshire.gov.uk/
Cyngor Sir Powyswww.powys.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Tafwww.rhondda-cynon-taff.gov.uk
Cyngor Sir a Dinas Abertawewww.swansea.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaenwww.torfaen.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Bro Morgannwgwww.valeofglamorgan.gov.uk
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsamwww.wrexham.gov.uk