Croeso i Brosiect Arbenigwyr trwy Brofiad Cymorth Cymru

Sefydlwyd y prosiect Arbenigwyr trwy Brofiad i rymuso pobl a chanddynt brofiad o wasanaethau digartrefedd a chymorth tai i’w galluogi i ddylanwadu ar bolisi ac ymarfer ledled Cymru.


Newyddion y Prosiect

Yr holl newyddion diweddaraf o’n prosiect Arbenigwyr trwy Brofiad.

Codwch eich llais

Dysgwch sut y gallwch chi ddylanwadu ar bolisi a gwasanaethau digartrefedd yng Nghymru.

Arbenigwyr Academi

Edrychwch ar y cyfleoedd diweddaraf i chi ehangu eich gwybodaeth, eich sgiliau a’ch hyder.


Newyddion diweddaraf

Y Trydydd Papur i’r Panel Adolygu Arbenigwyr

Mynediad at dai. Mae Llywodraeth Cymru’n ystyried newid y gyfraith i wella’r modd rydym yn atal digartrefedd ac yn ymateb iddo yng Nghymru – ac maent yn awyddus i glywed barn pobl a chanddynt brofiad o ddigartrefedd a’r rhai sydd wedi bod mewn perygl o ddigartrefedd. Aethom ati i ddosbarthu arolwg a siarad gyda grwpiau…

Yr Ail Bapur i’r Panel Adolygu Arbenigwyr

Angen blaenoriaethol, bwriadoldeb a chysylltiad lleol. Mae Llywodraeth Cymru’n ystyried newid y gyfraith i wella’r modd rydym yn atal digartrefedd ac yn ymateb iddo yng Nghymru – ac maent yn awyddus i glywed barn pobl a chanddynt brofiad o ddigartrefedd a’r rhai sydd wedi bod mewn perygl o ddigartrefedd. Aethom ati i ddosbarthu arolwg a…

Y Papur Cyntaf ar gyfer y Panel Adolygu Arbenigol

Beth yw cynnwys y Papur? Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried newid y gyfraith er mwyn gwella’r modd rydym yn atal ac yn ymateb i ddigartrefedd yng Nghymru – ac maent yn awyddus i glywed barn pobl a chanddynt brofiad o ddigartrefedd, a phobl sydd wedi bod mewn perygl o fod yn ddigartref. Aethom ati i…

Rhestr bostio

Cadwch yn gyfredol gyda’r newyddion diweddaraf am y prosiect a’r cyfleoedd:

Cysylltwch â ni

EBE@cymorthcymru.org.uk