Croeso i Brosiect Arbenigwyr trwy Brofiad Cymorth Cymru

Sefydlwyd y prosiect Arbenigwyr trwy Brofiad i rymuso pobl a chanddynt brofiad o wasanaethau digartrefedd a chymorth tai i’w galluogi i ddylanwadu ar bolisi ac ymarfer ledled Cymru.


Newyddion y Prosiect

Yr holl newyddion diweddaraf o’n prosiect Arbenigwyr trwy Brofiad.

Codwch eich llais

Dysgwch sut y gallwch chi ddylanwadu ar bolisi a gwasanaethau digartrefedd yng Nghymru.

Arbenigwyr Academi

Edrychwch ar y cyfleoedd diweddaraf i chi ehangu eich gwybodaeth, eich sgiliau a’ch hyder.


Newyddion diweddaraf

Y Pedwerydd Papur i’r Panel Adolygu Arbenigwyr

VAWDASV a Phobl Ifanc Drwy gyfrwng dau arolwg a chyfres o gyfweliadau, mae’r papur hwn yn ffocysu ar bobl ifanc a rhai sydd wedi goroesi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a thrais rhywiol. Diolch o galon i bawb sydd wedi rhannu eu sylwadau a’u profiadau gyda ni.  Gallwch ddarllen ein pumed adroddiad yma

Y Pedwerydd Papur i’r Panel Adolygu Arbenigwyr

Diweddu Materion Tai  Wrth i ni dynnu at ddiwedd y materion yn ymwneud â thai yn yr adolygiad deddfwriaethol, cynhaliwyd dau ddigwyddiad wyneb yn wyneb yn ne a gogledd Cymru i roi cyfle olaf i bobl a chanddynt brofiad byw o ddigartrefedd i drafod eu barn a’u syniadau. Diolch o galon i bawb oedd yn…

Y Trydydd Papur i’r Panel Adolygu Arbenigwyr

Mynediad at dai. Mae Llywodraeth Cymru’n ystyried newid y gyfraith i wella’r modd rydym yn atal digartrefedd ac yn ymateb iddo yng Nghymru – ac maent yn awyddus i glywed barn pobl a chanddynt brofiad o ddigartrefedd a’r rhai sydd wedi bod mewn perygl o ddigartrefedd. Aethom ati i ddosbarthu arolwg a siarad gyda grwpiau…

Rhestr bostio

Cadwch yn gyfredol gyda’r newyddion diweddaraf am y prosiect a’r cyfleoedd:

Cysylltwch â ni

EBE@cymorthcymru.org.uk