Croeso i Brosiect Arbenigwyr trwy Brofiad Cymorth Cymru

Sefydlwyd y prosiect Arbenigwyr trwy Brofiad i rymuso pobl a chanddynt brofiad o wasanaethau digartrefedd a chymorth tai i’w galluogi i ddylanwadu ar bolisi ac ymarfer ledled Cymru.


Newyddion y Prosiect

Yr holl newyddion diweddaraf o’n prosiect Arbenigwyr trwy Brofiad.

Codwch eich llais

Dysgwch sut y gallwch chi ddylanwadu ar bolisi a gwasanaethau digartrefedd yng Nghymru.

Arbenigwyr Academi

Edrychwch ar y cyfleoedd diweddaraf i chi ehangu eich gwybodaeth, eich sgiliau a’ch hyder.


Newyddion diweddaraf

Blog: Cymorth yn Lansio Prosiect Newydd Arbenigwyr trwy Brofiad

Rwyf wrth fy modd yn cyhoeddi ein bod wedi lansio ein prosiect newydd, Arbenigwyr trwy Brofiad, yn swyddogol! Heddiw, cynhaliwyd digwyddiad lansio ar-lein gyda Julie James, Gweinidog Llywodraeth Cymru, a Katie Dalton, Cyfarwyddwr Cymorth Cymru. Buom yn trafod sut y daeth y prosiect i fod, pwysigrwydd gwrando ar, a dysgu gan, bobl a chanddynt brofiadContinue reading “Blog: Cymorth yn Lansio Prosiect Newydd Arbenigwyr trwy Brofiad”

Arbenigwyr trwy Brofiad yn dylanwadu ar adroddiad y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd

Mae adroddiad newydd yn amlinellu sut mae pobl a chanddynt brofiad o ddigartrefedd yn credu y dylai Llywodraeth Cymru fynd i’r afael â’r broblem hon yng Nghymru. Mae ‘Arbenigwyr trwy Brofiad: sut ddylen ni roi terfyn ar ddigartrefedd – gan bobl sydd wedi cael profiad ohono‘ wedi dylanwadu’n uniongyrchol ar adroddiad diweddaraf y Grŵp Gweithredu arContinue reading “Arbenigwyr trwy Brofiad yn dylanwadu ar adroddiad y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd”

Rhestr bostio

Cadwch yn gyfredol gyda’r newyddion diweddaraf am y prosiect a’r cyfleoedd:

Cysylltwch â ni

EBE@cymorthcymru.org.uk