Y Trydydd Papur i’r Panel Adolygu Arbenigwyr

Mynediad at dai.

Mae Llywodraeth Cymru’n ystyried newid y gyfraith i wella’r modd rydym yn atal digartrefedd ac yn ymateb iddo yng Nghymru – ac maent yn awyddus i glywed barn pobl a chanddynt brofiad o ddigartrefedd a’r rhai sydd wedi bod mewn perygl o ddigartrefedd.

Aethom ati i ddosbarthu arolwg a siarad gyda grwpiau o bobl sydd naill ai’n byw mewn llety dros dro neu a chanddynt brofiad o lety dros dro a chael mynediad at dai cymdeithasol. 

Diolch o galon i bawb a rannodd eu sylwadau a’u profiadau gyda ni.

Gallwch ddarllen ein trydydd adroddiad yma.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: