Y Pedwerydd Papur i’r Panel Adolygu Arbenigwyr

VAWDASV a Phobl Ifanc

Drwy gyfrwng dau arolwg a chyfres o gyfweliadau, mae’r papur hwn yn ffocysu ar bobl ifanc a rhai sydd wedi goroesi trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig, a thrais rhywiol.

Diolch o galon i bawb sydd wedi rhannu eu sylwadau a’u profiadau gyda ni. 

Gallwch ddarllen ein pumed adroddiad yma

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: