Y Pedwerydd Papur i’r Panel Adolygu Arbenigwyr

Diweddu Materion Tai  Wrth i ni dynnu at ddiwedd y materion yn ymwneud â thai yn yr adolygiad deddfwriaethol, cynhaliwyd dau ddigwyddiad wyneb yn wyneb yn ne a gogledd Cymru i roi cyfle olaf i bobl a chanddynt brofiad byw o ddigartrefedd i drafod eu barn a’u syniadau. Diolch o galon i bawb oedd ynContinue reading “Y Pedwerydd Papur i’r Panel Adolygu Arbenigwyr”

Y Trydydd Papur i’r Panel Adolygu Arbenigwyr

Mynediad at dai. Mae Llywodraeth Cymru’n ystyried newid y gyfraith i wella’r modd rydym yn atal digartrefedd ac yn ymateb iddo yng Nghymru – ac maent yn awyddus i glywed barn pobl a chanddynt brofiad o ddigartrefedd a’r rhai sydd wedi bod mewn perygl o ddigartrefedd. Aethom ati i ddosbarthu arolwg a siarad gyda grwpiauContinue reading “Y Trydydd Papur i’r Panel Adolygu Arbenigwyr”

Yr Ail Bapur i’r Panel Adolygu Arbenigwyr

Angen blaenoriaethol, bwriadoldeb a chysylltiad lleol. Mae Llywodraeth Cymru’n ystyried newid y gyfraith i wella’r modd rydym yn atal digartrefedd ac yn ymateb iddo yng Nghymru – ac maent yn awyddus i glywed barn pobl a chanddynt brofiad o ddigartrefedd a’r rhai sydd wedi bod mewn perygl o ddigartrefedd. Aethom ati i ddosbarthu arolwg aContinue reading “Yr Ail Bapur i’r Panel Adolygu Arbenigwyr”

Y Papur Cyntaf ar gyfer y Panel Adolygu Arbenigol

Beth yw cynnwys y Papur? Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried newid y gyfraith er mwyn gwella’r modd rydym yn atal ac yn ymateb i ddigartrefedd yng Nghymru – ac maent yn awyddus i glywed barn pobl a chanddynt brofiad o ddigartrefedd, a phobl sydd wedi bod mewn perygl o fod yn ddigartref. Aethom ati iContinue reading “Y Papur Cyntaf ar gyfer y Panel Adolygu Arbenigol”

Sgwrs a Thaith o amgylch y Senedd

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi trefnu taith arall o amgylch Senedd Cymru ar gyfer pobl a chanddynt brofiad o ddigartrefedd neu o ddefnyddio gwasanaethau cymorth tai yng Nghymru. Bydd hyn yn digwydd ddydd Mawrth 12 Gorffennaf rhwng 11:30 a 14:30. Mae hwn yn gyfle i bobl a chanddynt brofiad o fywContinue reading “Sgwrs a Thaith o amgylch y Senedd”

Blog: Cymorth yn Lansio Prosiect Newydd Arbenigwyr trwy Brofiad

Rwyf wrth fy modd yn cyhoeddi ein bod wedi lansio ein prosiect newydd, Arbenigwyr trwy Brofiad, yn swyddogol! Heddiw, cynhaliwyd digwyddiad lansio ar-lein gyda Julie James, Gweinidog Llywodraeth Cymru, a Katie Dalton, Cyfarwyddwr Cymorth Cymru. Buom yn trafod sut y daeth y prosiect i fod, pwysigrwydd gwrando ar, a dysgu gan, bobl a chanddynt brofiadContinue reading “Blog: Cymorth yn Lansio Prosiect Newydd Arbenigwyr trwy Brofiad”

Arbenigwyr trwy Brofiad yn dylanwadu ar adroddiad y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd

Mae adroddiad newydd yn amlinellu sut mae pobl a chanddynt brofiad o ddigartrefedd yn credu y dylai Llywodraeth Cymru fynd i’r afael â’r broblem hon yng Nghymru. Mae ‘Arbenigwyr trwy Brofiad: sut ddylen ni roi terfyn ar ddigartrefedd – gan bobl sydd wedi cael profiad ohono‘ wedi dylanwadu’n uniongyrchol ar adroddiad diweddaraf y Grŵp Gweithredu arContinue reading “Arbenigwyr trwy Brofiad yn dylanwadu ar adroddiad y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd”