Y Papur Cyntaf ar gyfer y Panel Adolygu Arbenigol

Beth yw cynnwys y Papur?

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried newid y gyfraith er mwyn gwella’r modd rydym yn atal ac yn ymateb i ddigartrefedd yng Nghymru – ac maent yn awyddus i glywed barn pobl a chanddynt brofiad o ddigartrefedd, a phobl sydd wedi bod mewn perygl o fod yn ddigartref.

Aethom ati i ddosbarthu arolwg a threfnu dau ddigwyddiad wyneb-yn-wyneb – un yng ngogledd Cymru a’r llall yn ne Cymru – er mwyn dod i ddeall eich profiadau chi ar sut i atal digartrefedd.

Diolch o galon i’r holl bobl anhygoel ddaeth i’n digwyddiadau neu a gymerodd amser i gwblhau’r arolwg.

Roedd eich profiadau a’ch barn mor graff, ac mae’n bleser gennym rannu’r adroddiad a anfonwyd at y Panel Adolygu Arbenigol gyda chi.

Darllenwch yr adroddiad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: