Blog: Cymorth yn Lansio Prosiect Newydd Arbenigwyr trwy Brofiad

Rwyf wrth fy modd yn cyhoeddi ein bod wedi lansio ein prosiect newydd, Arbenigwyr trwy Brofiad, yn swyddogol!

Heddiw, cynhaliwyd digwyddiad lansio ar-lein gyda Julie James, Gweinidog Llywodraeth Cymru, a Katie Dalton, Cyfarwyddwr Cymorth Cymru. Buom yn trafod sut y daeth y prosiect i fod, pwysigrwydd gwrando ar, a dysgu gan, bobl a chanddynt brofiad go iawn o ddigartrefedd, a pha gyfleoedd y byddwn yn eu cynnig.

Mae’r platfform hwn ar eich cyfer chi, fel arbenigwr, i rannu eich barn a’ch profiadau, ac i gymryd y cyfle i ddylanwadu ar bobl o Lywodraeth Cymru i sefydliadau ymgyrchu cymunedol.  

Mae digartrefedd yn golygu llawer mwy na dim ond tai, felly gallwch ddisgwyl cael trafodaethau am bopeth dan haul, o wasanaethau iechyd meddwl a chyfleoedd i’r rhai sy’n gadael y carchar, i’r wladwriaeth les a mynd i’r afael â stigma a gwahaniaethu.  

Mae’n holl bwysig fod y prosiect hwn yn gynhwysol, ac yn gallu cyrraedd at ddemograffig eang o bobl ym mhob cwr o Gymru. Mae Covid-19 wedi amlygu ein gallu i weithio ar-lein mewn modd mwy hygyrch, a’n nod yw sicrhau nad oes unrhyw beth yn eich rhwystro rhag cymryd rhan.

Rwyf bob amser yn barod i glywed eich syniadau a’ch adborth, ac yn hynod ddiolchgar i’r rhai hynny ohonoch sydd wedi cymryd rhan yn ein arolwg ac a ddaeth gyda mi ar y sgwrs a’r daith o’r Senedd.

Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda chi wrth i ni ddechrau cydweithredu ar y prosiect hwn o newid dilys, gwirioneddol.

Freya, Experts by Experience Officer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: